Spotlight

 Uit entènè ete yo nan Trust pou Timoun yo te fè yon prezantasyon sou entènèt espesyal sou 5 out.

Photo courtesy of Danielle Barreras

Pandan majorite nan nou ap eseye wè kouman pou n wete tèt nou nan sitiyasyon malouk nou twouve tèt nou pandan ete sa – akoz COVID-19! –yon gwoup jèn moun Miami t ap travay pou yo prepare avni yo. 

Plizyè sistèm tanpèt ap fèmen sou Florid.

NASA and Mike Mareen/stock.adobe.com

Gen de mwa depi kòmansman sezon siklòn 2020 an, e jis kounye an anpil nan nou pa ko kòmanse fè preparasyon ki nesesè pou pare kò nou pou yon siklòn. Konsantrasyon nou sou sezon siklòn ane sa a diminye akòz wo nivo ka resan coronavirus la ak lòt pwoblèm san parèy kap boulvèse kominote nou.

A child competes in the 2020 Battle of the Books online.

Over 800 individuals participated in the Battle of the Books hosted by the partners of the Miami Dade Grade Level Reading Campaign in July.

 Yon fanm li pou pitit fi li.

Monkey Business/Shutterstock

Pandan tout paran ap grate tèt yo chèche aktivite pou pitit yo fè, men y ap bay liv gratis pou timoun piti, sa k ka pi bon pase sa? Plis liv gratis toujou pou timoun piti, pa gen manti nan sa. 

A service provider hands a protective mask to a resident.

Stock.adobe.com

As the realization that the coronavirus would spread to all corners of Miami-Dade County dawned on residents, an overriding fear spread faster than COVID-19 among those who work with children and families.

 Yon papa ak yon pitit gason pratike foutbòl andedan kay la.

Lightfield Studios/stock.adobe.com

Ou sonje ekip foutbòl Miami CF la, nouvo ekip foutbòl pwofesyonèl ki fèk kòmanse premye chanpyona li anvan Kowonaviris la debake bò isit la epi mete fren nan tout jwèt enteresan yo? Menm jan ak nou tout, jwè Inter Miami yo te oblije met soulye kranpon yo chita pou lemoman.

Dansè soti nan Thomas Armour Youth Ballet patisipe nan yon pèfòmans.

Gregory Reed

Nan pogram dans balè Thomas Armour la bagay yo ap vanse rapid, epi nou pap pale de klas dans yo sèlman.