Spotlight

Yon jèn gitaris ki ap odisyone pou YTBD.

Gregory Reed

/ Mas 13, 2019

Kolaborasyon ant The Children’s Trust ak Actors’ Playhouse, Young Talent Big Dreams (YTBD) se yon inisyativ ki te kreye pou enspire timoun laj 8-17 an pou yo revele talan inik yo, epi pou yo patisipe nan konpetisyon yo pou yo gen chans genyen prim ki ka chanje lavi yo tankou bousdetid, klas metri

Jèn ti fi ki ap li yon liv avèk kè kontan.

Stephen Coburn/stock.adobe.com

Elisa Chemayne Agostinho / Janvye 03, 2019

Vizite mond lan, fè nouvo zanmi epi dekouvri yon bagay sou tèt ou ke’w pat janmè, janmè sipoze. Pouvwa pou fè tout bagay sa yo ak plis toujou se nan li liv w’ap jwenn li, ou ka separe sa ak timoun yo chak jou. Nou gen yon lis byen òganize pou ou kote ou ka kòmanse...

Timoun ki ap li liv ak kè kontan.

Africa Studio/stock.adobe.com

Elisa Chemayne Agostinho / Janvye 03, 2019

Vizite mond lan, fè nouvo zanmi epi dekouvri yon bagay sou tèt ou ke’w pat janmè, janmè sipoze. Pouvwa pou fè tout bagay sa yo ak plis toujou se nan li liv w’ap jwenn li, ou ka separe sa ak timoun yo chak jou. Nou gen yon lis byen òganize pou ou kote ou ka kòmanse...

Manman ki ap li ak pitit li.

canovass/stock.adobe.com

Elisa Chemayne Agostinho / Janvye 03, 2019

Vizite mond lan, fè nouvo zanmi epi dekouvri yon bagay sou tèt ou ke’w pat janmè, janmè sipoze. Pouvwa pou fè tout bagay sa yo ak plis toujou se nan li liv w’ap jwenn li, ou ka separe sa ak timoun yo chak jou. Nou gen yon lis byen òganize pou ou kote ou ka kòmanse...

Distraught teen girl being consoled

AntonioGuillem/iStock/Thinkstock

Heidi Smith Luedtke, Ph.D. / Fevriye 15, 2018

Kè nou yo kraze pou tout moun ki afekte pa tire an mas nan Marjory Stoneman Douglas Lekòl Segondè Parkland la.

Collage of various book covers
Elisa Chemayne Agostinho / Desanm 23, 2017

Teacher, escape hatch, best friend. Books – wonderful, mystical, life-changing books – can be all of those things, and our 2017 Top 12 list of titles for kids is a great way to share the magic with your children.

Teen boy onstage singing and playing electric guitar
Beryl Meyer / Desanm 14, 2017

For the past eight years, budding performers ages 8 to 17 years old have been given the rare opportunity to take the stage and share their special talent in numerous theatres around Miami-Dade County.

Hispanic girl lying on her mother's lap
/ Septanm 13, 2017

As parents and caregivers, we do our best to shield our children from anxiety, pain, fear and disappointment. But when a big bad like Irma comes along, kids need more than the usual reassurances to make it through to the other side. The following tips can help: