Spotlight

Plizyè sistèm tanpèt ap fèmen sou Florid.

NASA and Mike Mareen/stock.adobe.com

Gen de mwa depi kòmansman sezon siklòn 2020 an, e jis kounye an anpil nan nou pa ko kòmanse fè preparasyon ki nesesè pou pare kò nou pou yon siklòn. Konsantrasyon nou sou sezon siklòn ane sa a diminye akòz wo nivo ka resan coronavirus la ak lòt pwoblèm san parèy kap boulvèse kominote nou.

A child competes in the 2020 Battle of the Books online.

Over 800 individuals participated in the Battle of the Books hosted by the partners of the Miami Dade Grade Level Reading Campaign in July.

 Yon fanm li pou pitit fi li.

Monkey Business/Shutterstock

Pandan tout paran ap grate tèt yo chèche aktivite pou pitit yo fè, men y ap bay liv gratis pou timoun piti, sa k ka pi bon pase sa? Plis liv gratis toujou pou timoun piti, pa gen manti nan sa. 

A service provider hands a protective mask to a resident.

Stock.adobe.com

As the realization that the coronavirus would spread to all corners of Miami-Dade County dawned on residents, an overriding fear spread faster than COVID-19 among those who work with children and families.

 Yon papa ak yon pitit gason pratike foutbòl andedan kay la.

Lightfield Studios/stock.adobe.com

Ou sonje ekip foutbòl Miami CF la, nouvo ekip foutbòl pwofesyonèl ki fèk kòmanse premye chanpyona li anvan Kowonaviris la debake bò isit la epi mete fren nan tout jwèt enteresan yo? Menm jan ak nou tout, jwè Inter Miami yo te oblije met soulye kranpon yo chita pou lemoman.

Dansè soti nan Thomas Armour Youth Ballet patisipe nan yon pèfòmans.

Gregory Reed

Nan pogram dans balè Thomas Armour la bagay yo ap vanse rapid, epi nou pap pale de klas dans yo sèlman. 

Yon odisyon jèn ti fi pandan konpetisyon 2020 nouvo talan an gwo.

Photo by Matthew Porter

Youn nan aspè pi enpòtan e negatif ak pandemi aktyèl coronavirus la se ke li fè anpil evènman enpòtan nan lavi jèn nou yo sispann. Gradyasyon lekòl segondè, vakans prentan ak vwayaj ete yo, e menm rankont ansanm ak zanmi, tout bagay sa yo sispann tou.