Spotlight

A flooded street during a storm.

Satoshi Kina/stock.adobe.com

A mammoth hurricane is targeting South Florida in the next couple of days. Grocery stores are emptying out, gas station lines are piling up and general anxiety is spiking. 

Don't lose your cool.

Gustavo Barreiro

Until the day he passed away, Gustavo “Gus” Barreiro carried his green card in his wallet. He didn’t have to – having immigrated to the United States 55 years ago and becoming a citizen not long after. He wanted to carry his green card, he was proud to show it off to friends and colleagues.

Yon jèn gitaris ki ap odisyone pou YTBD.

Gregory Reed

Kolaborasyon ant The Children’s Trust ak Actors’ Playhouse, Young Talent Big Dreams (YTBD) se yon inisyativ ki te kreye pou enspire timoun laj 8-17 an pou yo revele talan inik yo, epi pou yo patisipe nan konpetisyon yo pou yo gen chans genyen prim ki ka chanje lavi yo tankou bousdetid, klas metri

Jèn ti fi ki ap li yon liv avèk kè kontan.

Stephen Coburn/stock.adobe.com

Vizite mond lan, fè nouvo zanmi epi dekouvri yon bagay sou tèt ou ke’w pat janmè, janmè sipoze. Pouvwa pou fè tout bagay sa yo ak plis toujou se nan li liv w’ap jwenn li, ou ka separe sa ak timoun yo chak jou. Nou gen yon lis byen òganize pou ou kote ou ka kòmanse...

Timoun ki ap li liv ak kè kontan.

Africa Studio/stock.adobe.com

Vizite mond lan, fè nouvo zanmi epi dekouvri yon bagay sou tèt ou ke’w pat janmè, janmè sipoze. Pouvwa pou fè tout bagay sa yo ak plis toujou se nan li liv w’ap jwenn li, ou ka separe sa ak timoun yo chak jou. Nou gen yon lis byen òganize pou ou kote ou ka kòmanse...

Manman ki ap li ak pitit li.

canovass/stock.adobe.com

Vizite mond lan, fè nouvo zanmi epi dekouvri yon bagay sou tèt ou ke’w pat janmè, janmè sipoze. Pouvwa pou fè tout bagay sa yo ak plis toujou se nan li liv w’ap jwenn li, ou ka separe sa ak timoun yo chak jou. Nou gen yon lis byen òganize pou ou kote ou ka kòmanse...

Distraught teen girl being consoled

AntonioGuillem/iStock/Thinkstock

Kè nou yo kraze pou tout moun ki afekte pa tire an mas nan Marjory Stoneman Douglas Lekòl Segondè Parkland la.

Collage of various book covers

Teacher, escape hatch, best friend. Books – wonderful, mystical, life-changing books – can be all of those things, and our 2017 Top 12 list of titles for kids is a great way to share the magic with your children.