Spotlight

Amanda Altman and Bradel Canfield

Champions for Children

Ane pase vè lè kon sa, Sid Florid tap prepare pou final Chanpyona Foutbòl Ameriken an (Super Bowl) epi, malerezman, otorite zòn nan tap prepare tou pou ogmantasyon nan trafik postitisyon ki akonpaye gran evènman sa yo nan Miami.

 Yon fanmi ras melanje ak timoun adopte gen plezi nan kay la.

Photo by Rido/stock.adobe.com

Pandan yon pandemi bezwen nou la toujou - yo ogmante. Sa sitou vre pou timoun nan Konte Miami-Dade ki aktyèlman nan sistèm swen adoptif la.

Spooky Symphony pral pran plas nòmalman la pou premye fwa tout tan

Photo by Gregory Reed

Pou selebre 11èm anivèsè yo, Senfoni ki pote non angle ‘Spooky Symphony’ an pral sou entènèt pou prezante kèk bèl mizik yo janm ekri ki fè moun pè, san yo pa oblije al reyini yon bann moun nan yon gwo teyat kote yo fè konsè.

 Komite a ap delivre sou pwomès la.

MIA Studio/stock.adobe.com

Kòm yon pakèt kote nan peyi a pran anba boulvès ak manifestasyon akòz poblèm rasyal ak poblèm sosyal ki te genyen pandan ete a epi ki kontinye jis jounen jodi a, Òganizasyon The Children’s Trust refize fè bak devan kesyon difisil moun ap soulve yo epi li chwazi abòde kesyon sa yo avèk espwa li va

 Uit entènè ete yo nan Trust pou Timoun yo te fè yon prezantasyon sou entènèt espesyal sou 5 out.

Photo courtesy of Danielle Barreras

Pandan majorite nan nou ap eseye wè kouman pou n wete tèt nou nan sitiyasyon malouk nou twouve tèt nou pandan ete sa – akoz COVID-19! –yon gwoup jèn moun Miami t ap travay pou yo prepare avni yo. 

Plizyè sistèm tanpèt ap fèmen sou Florid.

NASA and Mike Mareen/stock.adobe.com

Gen de mwa depi kòmansman sezon siklòn 2020 an, e jis kounye an anpil nan nou pa ko kòmanse fè preparasyon ki nesesè pou pare kò nou pou yon siklòn. Konsantrasyon nou sou sezon siklòn ane sa a diminye akòz wo nivo ka resan coronavirus la ak lòt pwoblèm san parèy kap boulvèse kominote nou.

A child competes in the 2020 Battle of the Books online.

Over 800 individuals participated in the Battle of the Books hosted by the partners of the Miami Dade Grade Level Reading Campaign in July.

 Yon fanm li pou pitit fi li.

Monkey Business/Shutterstock

Pandan tout paran ap grate tèt yo chèche aktivite pou pitit yo fè, men y ap bay liv gratis pou timoun piti, sa k ka pi bon pase sa? Plis liv gratis toujou pou timoun piti, pa gen manti nan sa.