Spotlight

Lotus House employees celebrate with their Help the Helpers gifts.

Photo courtesy of Lotus House

Giving is what makes the holidays truly special. But for many community-based organizations (CBO) in Miami-Dade County, giving is more than a seasonal habit.

The Children's Trust President and CEO James R. Haj sitting with children at the 2021 Miami International Book Fair.

Felix Becerra

PhilanthropyMiami recently interviewed The Children's Trust President and CEO James R. Haj.

YAC members venture out into the lagoon on kayaks on Virginia Key

The Children's Trust

Miami’s historic Virginia Key Beach was a fitting location for the latest The Children’s Trust Youth Advisory Committee (YAC) activity as close to 100 participants came together to network, clean up the environment and have a good time on Saturday, October 9.

Spooky Symphony tounen.

Gregory Reed

Pwal bra w kanpe, chèdepoul ak fredi w santi kap kouri monte dèyè kou w vle di yon sèl bagay - Spooky Symphony a tounen, an pèsòn pou 12yèm ane li Dimanch, 24 Oktòb, 4 pm.

The Family Expo an te fèt nan kat evènman apa nan 2021.

Gregory Reed

Seri The Children’s Trust Family Expo pou ane 2021 an fini mwa pase avèk yon pogram espesyal ki resevwa moun nan machin yo nan Sant Medikal Lwès Jackson ki fèk ouvè Doral la.

 Plis pase 900 timoun te patisipe nan batay ete liv yo.

Photo by The Children's Trust

Pou timoun ki gen difikilte ak alfabetizasyon nan mitan pandemi an, ki pi bon fason pou pase ete a pase yon konpetisyon lekti ki amizan, yon evènman literè angajan ak defi tankou Battle of the Books 2021(Batay Lekti). 900 timoun te patisipe ladan l.

Fanmi yo antre nan Ekspozisyon Fanmi 2021 nan South Dade.

Photo by Gregory Reed.

Anpil blokis. Siman timoun ou yo pi anmèdan pase lòt lè. Epi kounye a yo kòmanse gen devwa! Wi, lekòl kòmanse epi nou tout ap eseye ajiste nou apre nou fin pase plis pase 18 mwa anba tèt chaje.

 Yon elèv Panyòl ak Nwa okipe tèt yo ak devwa nan Centro Campesino.

The Children's Trust

Èske w fè kalkil ki jan lekòl pral fonksyone lè lekòl ouvè epi timoun yo retounen lekòl apre vakans ete a? (Nou swete sa!) Ou konnen sa vle di fò w planifye tou sa yo pral fè apre lekòl.