Spotlight

Gustavo Barreiro
Sebastian del Mármol / Out 16, 2019

Until the day he passed away, Gustavo “Gus” Barreiro carried his green card in his wallet. He didn’t have to – having immigrated to the United States 55 years ago and becoming a citizen not long after. He wanted to carry his green card, he was proud to show it off to friends and colleagues.

Yon jèn gitaris ki ap odisyone pou YTBD.

Gregory Reed

/ Mas 13, 2019

Kolaborasyon ant The Children’s Trust ak Actors’ Playhouse, Young Talent Big Dreams (YTBD) se yon inisyativ ki te kreye pou enspire timoun laj 8-17 an pou yo revele talan inik yo, epi pou yo patisipe nan konpetisyon yo pou yo gen chans genyen prim ki ka chanje lavi yo tankou bousdetid, klas metri

Jèn ti fi ki ap li yon liv avèk kè kontan.

Stephen Coburn/stock.adobe.com

Elisa Chemayne Agostinho / Janvye 03, 2019

Vizite mond lan, fè nouvo zanmi epi dekouvri yon bagay sou tèt ou ke’w pat janmè, janmè sipoze. Pouvwa pou fè tout bagay sa yo ak plis toujou se nan li liv w’ap jwenn li, ou ka separe sa ak timoun yo chak jou. Nou gen yon lis byen òganize pou ou kote ou ka kòmanse...

Timoun ki ap li liv ak kè kontan.

Africa Studio/stock.adobe.com

Elisa Chemayne Agostinho / Janvye 03, 2019

Vizite mond lan, fè nouvo zanmi epi dekouvri yon bagay sou tèt ou ke’w pat janmè, janmè sipoze. Pouvwa pou fè tout bagay sa yo ak plis toujou se nan li liv w’ap jwenn li, ou ka separe sa ak timoun yo chak jou. Nou gen yon lis byen òganize pou ou kote ou ka kòmanse...

Manman ki ap li ak pitit li.

canovass/stock.adobe.com

Elisa Chemayne Agostinho / Janvye 03, 2019

Vizite mond lan, fè nouvo zanmi epi dekouvri yon bagay sou tèt ou ke’w pat janmè, janmè sipoze. Pouvwa pou fè tout bagay sa yo ak plis toujou se nan li liv w’ap jwenn li, ou ka separe sa ak timoun yo chak jou. Nou gen yon lis byen òganize pou ou kote ou ka kòmanse...

Distraught teen girl being consoled

AntonioGuillem/iStock/Thinkstock

Heidi Smith Luedtke, Ph.D. / Fevriye 15, 2018

Kè nou yo kraze pou tout moun ki afekte pa tire an mas nan Marjory Stoneman Douglas Lekòl Segondè Parkland la.

Collage of various book covers
Elisa Chemayne Agostinho / Desanm 23, 2017

Teacher, escape hatch, best friend. Books – wonderful, mystical, life-changing books – can be all of those things, and our 2017 Top 12 list of titles for kids is a great way to share the magic with your children.

Teen boy onstage singing and playing electric guitar
Beryl Meyer / Desanm 14, 2017

For the past eight years, budding performers ages 8 to 17 years old have been given the rare opportunity to take the stage and share their special talent in numerous theatres around Miami-Dade County.