Spotlight

 Yon papa ak yon pitit gason pratike foutbòl andedan kay la.

Lightfield Studios/stock.adobe.com

Ou sonje ekip foutbòl Miami CF la, nouvo ekip foutbòl pwofesyonèl ki fèk kòmanse premye chanpyona li anvan Kowonaviris la debake bò isit la epi mete fren nan tout jwèt enteresan yo? Menm jan ak nou tout, jwè Inter Miami yo te oblije met soulye kranpon yo chita pou lemoman.

Dansè soti nan Thomas Armour Youth Ballet patisipe nan yon pèfòmans.

Gregory Reed

Nan pogram dans balè Thomas Armour la bagay yo ap vanse rapid, epi nou pap pale de klas dans yo sèlman. 

Yon odisyon jèn ti fi pandan konpetisyon 2020 nouvo talan an gwo.

Photo by Matthew Porter

Youn nan aspè pi enpòtan e negatif ak pandemi aktyèl coronavirus la se ke li fè anpil evènman enpòtan nan lavi jèn nou yo sispann. Gradyasyon lekòl segondè, vakans prentan ak vwayaj ete yo, e menm rankont ansanm ak zanmi, tout bagay sa yo sispann tou.

 Yon operatè telefòn koute fikse sou yon ekoutè.

bojan/stock.adobe.com

Nan moman kriz, enfòmasyon enpòtan. Men, pandan medya tradisyonèl ak medya sosyal ap bay nouvèl 24 sou 24, y ap bay enfòmasyon san rete, pa gen anpil enfòmasyon fyab sou sa moun bezwen tout bon epi sou resous ki disponib nan katye pa nou yo. 

Telefone Switchboard 2-1-1.

Ranje nan manje midi sache pou elèv yo.

jannoon028/stock.adobe.com

Sèl bagay ki ret menm jan se chanjman. Nouvo reyalite nan monn nou an fè ansyen pwovèb sa a vin klè anpil anpil. Tout bagay chanje e tout moun dwe evalye konpòtman yo pou kalkile kijan yo pral chanje pou yo ka jere reyalite sa yo.

 Ti gason ki konsène sèvi ak yon mask pandan pandemi Coronavirus.

vovan/stock.adoble.com

Nan tan kap vini an, youn nan bagay ki pral pi gwo priyorite pou chak paran se kenbe timoun yo lwen de Coronavirus la pou yo pa ekspose a li. Konsantrasyon sèlman sou aspè fizik la pral yon erè.

Coronavirus

Gilang Prihardono/stock.adobe.com

Wednesday, May 27, 10 a.m.

Churches, synogoges and mosques reopening in South Florida with more in-person worshippers than expected in some cases. Read more here