Parenting Our Children

Yon ti fi degize an joumou jwenn bonbon pandan Halloween.

Rawpixel.com/stock.adobe.com

Kisa ou pi renmen konsènan Halloween?

Mete ansanm ak zanmim pou nou ap fè moun pè.

Bryce, 12 lane

Mwen al dòmi ta epi mwen resevwa sirèt ak bonbon

Oli, 7 lane

Timoun ki degize ap kouri.

Rawpixel.com/stock.adobe.com

Halloween ka fè anpil paran pè, nou p’ap pale fè pè pou jwèt.

Papa ki prale ak pale ak pitit fi’l pandan manman ap gade.

fizkes/stock.adobe.com

Elve timoun apre divòs se youn nan bagay ki pi difisil ke yon paran ka andire. Menm lè sitiyasyon pa ta twò difisil, sa pote anpil estrès – pou ni granmoun ni timoun. Pandan ke anpil vye istwa fanmi ki kraze akoz divòs, verite a aspè negatif ke sa gen sou timoun yo ka diminye anpil.

Frè ak sè ki fache chita youn dèyè lòt ak bra kwaze.

DragonImages/stock.adobe.com

Chak relasyon toujou gen konfli, e relasyon ant sè ak frè pa epanye. Si’w gen plis pase yon timoun, ou ka deja wè kote goumen ant frè ak sè konn rive lwen. E, menm lè pafwa se gwo rèl, frape pòt, yo konn menm frape youn lòt, diskisyon ant frè ak sè konn fatigan pou tout moun nan kay la.

Yon ti fi ki ap souri pandan li ap manje nan lekòl la.

pressmaster/stock.adobe.com

Kisa ou pi renmen nan Kantin lekòl la?

Jounen Pitza  epi ou jwen lèt chokola oswa salad nenpòt jou.    
Oli, 7 lane

Sa mwen pi renmen nan kantin lekòl la se chita ak zanmi epi pale epi manje
Jeremiah, 7 lane

 Kat men anbouteyaj ansanm sou ponyèt yo.

Anna/stock.adobe.com

Paran se travay ki bay plis rekonpans nan listwa, epi se li ki ansyen. Men li pi di tou (sèlman moun ki pa paran yo ki p’ap dakò). Pafwa sa konn difisil anpil – travay, finans, tan, epi pafwa se pitit pa’w menm ki konn ap fè konspirasyon kont ou.

Yon papa k’ap bay pitit li leson.

Joshua Resnick/stock.adobe.com

Etid montre montre ke timoun yo travay pi byen lekòl lè paran yo pi aktif nan vi yo.

Timoun yo jwe ak chen pandan y ap manman li.

WavebreakMediaMicro/stock.adobe.com

Gen moun ki moun di posede yon animal domestic se yon altènatif olye pou yo ta genyen timoun. Gen lòt ki ensiste pou di ke bèt yo se pitit yo.