Parenting Our Children

Tiombe Bisa Kendrick-Dunn

Zoom

With a backdrop of consistent daily protests and demonstrations across the country, The Children’s Trust held a special meeting bringing together board members and staff to talk about the painful and damaging effects of racism and social inequity on children and what role The Trust can play in ma

 Ti gason nan ras diferan pwoteste kont yo ansanm.

Rawpixel/stock.adobe.com

Ane ki pi volatil nan lavi nou, ka pran dife pi vit kounye an. Pandan ke gen difikilte  pou fè preparasyon pou ete sa nan mitan pandemi coronavirus la, peyi a vin tonbe nan mitan anpil dezòd ak manifestasyon piblik, revòlt ak piyaj akòz lanmò trajik yon Nwa Ameriken nan leta Minneapolis.

There are plenty of choices available in the Summer Internship Program.

Tierney/stock.adobe.com

Families in Miami-Dade County who struggled through the first three months of the coronavirus pandemic – through the school and business closures, stimulus and small business loan delays, and general claustrophobia of being stuck at home – with few, if any, options to get out the real world, now

 De sè kolekte papye twalèt nan magazen pandan yon pandemi coronavirus.

puhimec/stock.adobe.com

Sè jou si, tout moun ap pale de sèl bagay sa a. Kilè peyi a ta dwe relouvri? Epi tou,  ki  lè eta an, konte, vil ak katye mwen pral re-louvri? Men anjeneral, pandan ke tout kesyon sa yo lejitim e kontwovèsyal, pou paran yo kesyon reyèl la pi presi e pèsonèl.

Paran yo pare pou yon klas sou entènèt.

shintartanya/stock.adobe.com

Omwen pou yon tan, nouvo reyalite kowonaviris la fè nou sispann fè anpil aktivite andeyò kay nou ki te ede nou konprann ak bay pitit nou sipò kòm paran. Li pa posib ankò pou nou mennen timoun yo soti al bwè krèm apre yon semèn di. Mare pakèt pou al nan plaj pa yon opsyon kounye an.

 Yon jenn timoun sanble anvi soti fenèt la pandan yon pandemi kowonaviris.

brocreative/stock.adobe.com

De mwa apre kòmansman pandemi kowonaviris ki boulvèse la vi ak ravaje peyi nou an, enpak total li pral genyen sou lavi nou toujou enkoni. Li plizanpli posib ke pandemi a pral defini lavi  jèn jenerasyon yo e pral make devlopman yo akòz chanjman sa a ki san parèy.

Yon manman kay lekòl pitit fi li pandan yon pandemi coronavirus.

Serhii/stock.adobe.com

Akòz lekòl yo ki fèmen tanporèman pou ede sispann koronaviris la, paran yo toupatou nan peyi a, ak repiyans, ap oblije vin pran wòl pwofesè lakay yo.

Yon manman ak pitit fi danse andedan kenbe aktif.

fizkes/stock.adobe.com

Malgre ke nou tout oblije rete andedan, pa gen okenn rezon nou ta dwe kite COVID-19 anpeche nou fè kondisyon fizik timoun nou yon priorite.