Parenting Our Children

 Yon jèn ti gason balanse yon drapo Ameriken ak yon mask sou li.

Christine Glade/stock.adobe.com

Dapre yon etid Southern Poverty Law Center (Sant Lwa Sou Povrete Nan Sid La) te fè, enpak Eleksyon prezidansyèl 2016 la sou timoun nou yo te enkyetan.

Jèn ti fi selebre Halloween nan yon fason ki an sekirite anndan kay la pandan Halloween.

Photo by ShunTerra/stock.adobe.com

Nan mwa avril denye, anpil nan nou te fèk konnen kijan jou ferye yo tankou (Pak, Jou Delivrans oswa Ramadan) tap ye pandan pandemi koronavirus la.

 Timoun yo kòmanse pwosesis pou retounen nan lekòl an pèsòn.

VAKSMANV/stock.adobe.com

Gouvènè Florid Ron DeSantis te anonse nan kòmansman mwa sa a ke Konte Miami-Dade te antre nan 2èm Faz plan pou relouvri leta a, lè konsa sa ouvri chemen pou elèv yo ka tounen lekòl an pèsòn.

 Young Talent Big Dreams ap vini Samdi, 26 septanm.

YTBD

Cho televizyon sa yo The Voice, America’s Got Talent, American Idol ak kèk lòt cho televizyon ki fè konkou talan se cho ki gen kèk jou depi yo popilè. Rezon ki fè yo fè cho sa yo se yon fason pou yo wè ki vedèt peyi a kab pwodui pou pi devan. Men, sa k ap pase nan Miami-Dade?

 Yon tinedjè panyòl patisipe nan aprantisaj aleka.

fizkes/stock.adobe.com

Pou tout timoun ki nan lekòl leta Miami-Dade County (M-DCPS), lekòl yo ap ouvè a distans lendi 31 out.

 Afriken-Ameriken papa ak manman satisfer pitit fi nan kay la.

Mediteraneo/stock.adobe.com

Se vre, nou ta renmen wè pitit nou eksite pou rekòmanse ak aprantisaj adistans men reyalite a se pèspektiv rete chita alèz lakay yo nan chanm ou nan salon pandan tout jounen lekòl la vreman redoutab (raz).

 Yon papa ede pitit gason l 'ak etid vityèl l' yo.

Mediteraneo/stock.adobe.com

Lè pandemi coronavirus fèk komanse nan mwa Mas la, Lekòl Leta Miami-Dade Konte (M-DCPS) ak paran yo te fè tout sa yo kapab pou fè timoun yo itilize òdinatè pou yo kontinye aprann.

A young boy does schoolwork from home.

Daniel Jedzura/stock.adobe.com

Just as they finished the last school year, Miami-Dade public school students will start the upcoming school year with online classes only on August 31.