Parenting Our Children

Kids demonstrate social distancing during a play date.

Photo courtesy Crystal McCormick

Two months ago, you could easily have thought the phrase “social distancing” was just another euphemism for “ghosting." But now it seems social distancing has crept in to every aspect of our lives.

De jèn fi pase kèk tan ekran lakay yo pandan paran yo gade.

WavebreakMediaMicro/stock.adobe.com

Gras a pandemik Coronavirus - COVID-19 fè la vi kotidyen vin poze, pou tèt sa anpil paran ki gen timoun piti lakay yo ap chache kòman pou kenbe pitit yo okipe ak an bon sante.

A group of diverse people come together for the 2020 Census.

Photo Courtesy of Miami-Dade County

The all-consuming coverage of the Coronavirus pandemic has had an important and negative effect on the attention given to the 2020 US Census.

 Yon ègorsyonè vann papye twalèt pou yon fanm pou yon pri tèt nèg.

David/stock.adobe.com

Lè w wè videyo yon vòlè k ap vòlè plizyè kit viris Kowona– COVID-19 ki fèt pou teste moun ki gen viris la, se kab pi move konpòtman yon moun fas a pandemi sa a jiskaprezan.

Yon varyete de ti goute an sante parèt sou yon tab.

oksana_s/stock.adobe.com

Selon NPR, depi ke Coronavirus la ap epapiye nan kòmansman mwa Mas la, li pa ta yon sipriz ke acha manje goute tankou pòpkòn, pretzèl ak potetochip monte anpil.

 Fanmi jwi tan ansanm nan kay la.

the faces/stock.adobe.com

Èske w ap tann pou wè kouman tout bagay ap ye chak jou pandan epidemi mondyal viris Kowona a? Bon, ou mèt sispann tann. Li lè pou w pran kontwòl sou lavi ou, oswa sou tout sa ou kapab nan lavi w. Sa ap kòmanse lakay, kote w pral pase plis tan ansanm ak pitit ou pou yon ti bout tan.

Yon jèn ti gason ak jèn fi jwi pase tan ansanm.

Prostock-studio/stock.adobe.com

Ala yon bagay sa se lè timoun tonbe nan renmen. Se yon eksperyans ki bèl, ki bay angwas, anpil krent, eksitasyon ak anpil tristès tou (tipikman) lè relasyon yo kanpe. Anpil paran sonje sa byen lè yo te piti.

 Yon fanmi divès chita alantou yon lekti tab.

Rido/stock.adobe.com

Antan ke paran, nou konprann enpòtans pou nou elve pitit nou pou yo respekte tout moun, kelkeswa koulè po yo, kapasite fizik yo, oswa lang yo pale. Men aprann timoun divèsite pa yon bagay ki toujou fasil.