Parenting Our Children

 Paran responsab yo ta dwe an chaj nan fedatifis, menm sparklers.

SeanLockePhotography/stock.adobe.com

Fèt 4 jiyè sa a se kab premye fwa kote anpil nan nou pa pral reyini ansanm pou nou gade fedatifis swa sou yon plas piblik, swa bò yon plaj oubyen yon lòt kote ki plen moun. Sa vle di anpil timoun ak paran yo pral anvi fè cho fedatifis pa yo.

 Paran yo fache ak pitit fi yo.

Be free/stock.adobe.com

Nou tout vle sa k pi bon pou pitit nou men anpil nan nou (nou konn ki moun nou ye) travèse nan yon kategori paran k ap fè twòp, n ap dirije epi n ap suiv tout sa k ap pase ak pitit nou.

Yon manman ak pitit fi pratike yoga.

fizkes/stock.adobe.com

¡Eh Byen, bliye istwa nouvo nòmal la! Li sanble ke nou pral tounen nan abnòmal la ak nivo ka COVID-19 kap remonte kounye an nan Florid ak Miami-Dade, an patikilye, paske afè reouvri ap sispann tanporèman oswa menm fè yon bak. Sa vle di, tounen anndan kay ankò. Eske nou te janm sòti deyò?

 Manman ak pitit fi gade fenèt pandan pandemi.

FreepicCompany/stock.adobe.com

Li difisil imajine gen moun ki pa te fè fas a kèk chanjman enpòtan nan lavi yo pandan pandemi coronavirus la, espesyalman paran yo.

Tiombe Bisa Kendrick-Dunn

Zoom

With a backdrop of consistent daily protests and demonstrations across the country, The Children’s Trust held a special meeting bringing together board members and staff to talk about the painful and damaging effects of racism and social inequity on children and what role The Trust can play in ma

 Ti gason nan ras diferan pwoteste kont yo ansanm.

Rawpixel/stock.adobe.com

Ane ki pi volatil nan lavi nou, ka pran dife pi vit kounye an. Pandan ke gen difikilte  pou fè preparasyon pou ete sa nan mitan pandemi coronavirus la, peyi a vin tonbe nan mitan anpil dezòd ak manifestasyon piblik, revòlt ak piyaj akòz lanmò trajik yon Nwa Ameriken nan leta Minneapolis.

There are plenty of choices available in the Summer Internship Program.

Tierney/stock.adobe.com

Families in Miami-Dade County who struggled through the first three months of the coronavirus pandemic – through the school and business closures, stimulus and small business loan delays, and general claustrophobia of being stuck at home – with few, if any, options to get out the real world, now

 De sè kolekte papye twalèt nan magazen pandan yon pandemi coronavirus.

puhimec/stock.adobe.com

Sè jou si, tout moun ap pale de sèl bagay sa a. Kilè peyi a ta dwe relouvri? Epi tou,  ki  lè eta an, konte, vil ak katye mwen pral re-louvri? Men anjeneral, pandan ke tout kesyon sa yo lejitim e kontwovèsyal, pou paran yo kesyon reyèl la pi presi e pèsonèl.