Ti fi ak mask figi fè travay lekòl la.

Andy Dean/stock.adobe.com

Pwogram After School

Pwogram after school ki finanse avèk The Children's Trust yo tonbe nan youn nan kategori sa yo pou K-5 oswa 6-12.

Tanpri sonje kèk nan sit sa yo ki nan lis isit la pa ta ka konplètman operasyonèl yo. Tanpri rele moun nan kontak ki enkli nan anyè a verifye estati yon sit la ak fant ki disponib.

An pèson

Pwogram after school - pwogram konvansyonèl apre lekòl ki bay sipò akademik, kapasite fizik ak sipò sosyo-emosyonèl.