Pwogram After-school

Pwogram After-school

Pwogram after school - pwogram konvansyonèl apre lekòl ki bay sipò akademik, kapasite fizik ak sipò sosyo-emosyonèl.

Tanpri sonje kèk nan sit sa yo ki nan lis isit la pa ta ka konplètman operasyonèl yo. Tanpri rele moun nan kontak ki enkli nan anyè a verifye estati yon sit la ak fant ki disponib.