Family Expo!

Family Expo!

Family Expo ap vini nan katye w!

The Children's Trust Family Expo ap dewoule nan kominote a ak twa evènman nan divès kote pandan diferan jou pou atire ak sètènte laplipa popilasyon divè nou an. Pi bon chans pou fanmi yo kontinye konekte ak gwo rezo founisè Trust la ansanm ak lòt ajans kominotè e òganizasyon k ap sèvi yo se toujou nan Family Expo a.

Evènman Family Expo a nan alantou Miami-Dade County pral gen anpil antouzyas, amizman ak resous pou tout moun kap patisipe. Evènman Family Expo yo toujou gen prezantasyon ki mete aksan sou e sou gadri, pwogram apre lekòl, atizay/espò, STEM, sante ak byennèt, popilasyon espesyal, sèvis fanmi, elatriye. Ekspozisyon an atire milye vizitè chak ane. Ane sa a plizyè dat ak kote yo gen pou atire plis moun toujou! Evènman Pop-Up yo pral dewoule nan wikenn nan fen Jiyè ak Out pou rann li pi fasil posib pou fanmi yo patisipe, epi y ap aksesib a moun ki ta plis benefisye de resous disponib yo.

Family Expo se yon gwo opòtinite pou paran yo konnen richès resous ak opòtinite ki disponib pou pitit yo tankou pwogram apre lekòl ak anrichisman, edikasyon sou nitrisyon, prevansyon aksidan, pwogram pou timoun ak bezwen espesyal, enfòmasyon sou enskripsyon pre-K ak KidCare. 

Dat ak Kote Family Expo 2022 ap Fet:

 • Santral Miami-Dade - Samdi, 23 Jiyè, 2022, 10 a.m. – 3 p.m.
  The Children’s Trust Family Expo Miami Dade College Wolfson Campus
  300 NE 2nd Ave.
  Miami, FL 33132
 • Sid Miami-Dade - Samdi, 30 Jiyè, 2022, 10 a.m. – 3 p.m.
  The Children’s Trust Family Expo nan Sweet Home Community Campus
  10701 SW 184th Street
  Cutler Bay, FL 33157
 • Nò Miami-Dade - Samdi, 6 Out, 2022, 10 a.m. – 3 p.m.
  The Children's Trust Family Expo nan PK People Matter Festival
  Betty T. Ferguson Recreational Complex
  3000 NW 199th Street
  Miami Gardens, FL 33056

  Kat jeyografik ak direksyon
  Kat Evènman (pdf)

 

Si w gen nenpòt kesyon, tanpri ekri nou nan Expo@TheChildrensTrust.org.

 

Event Partners
Miami Dade College PK People Matter Fest Sweet Home Community Campus
Platinum Sponsor
Miami Dolphins
 
 
Gold Sponsors
EdFed Credit Union UHealth Jackson Children's Care  
Silver Sponsors
Baptist Health City of Miami Gardens Florida Homeowner Assistance Fund
Bronze Sponsors
Colgate - Bright Futures, Bright Smiles Community Care Plan
 
Media Partners
WFOR Ch. 4, WTVJ Ch. 6, WSVN Ch. 7, WPLG Ch. 10, WLTV Ch. 23, WSCV Ch. 51

WZTU Tu 94.9 FM, WPOW Power96.5 FM, WMXJ 102.7 FM The Beach, WEDR 99.1 FM Jamz, WMIB 103.5 FM The Beat, WRTO Mix 98.3 FM, WXDJ El Zol 106.7 FM, WAMR Amor 107.5 FM, WHYI Y-100 100.7 FM, WMIA 939 AM MIA, WIOD 610 AM, WINZ Fox Sports 940 AM, WBGG Big 105.9 FM, WAXY 790 AM, WKIS 99.9 FM, WLYF 101.5 FM, WQAM 560 AM, WSFS 104.3 FM