Prezidan ak Direktè Jeneral Trust Timoun yo James Haj chaje liv pandan yon evènman distribisyon nan sezon lete an.

The Children's Trust

Pou Kòmanse Ete a Anfòs Trust La Delivre Liv ak PPE

16,000 liv ak plis pase yon milyon PPE bay soti

Ete a rive e pandan timoun ap chèche amizman, ret poze epi evite responsablite pou de mwa oswa plis, paran yo konnen ete sa a dwe diferan. Ak COVID-19 k ap raple bès etid pandan ete, paran ak moun kap bay swen bezwen asire pitit yo kontinye aprann anvan yo retounen lekòl an otòn. Kit retou nan nòmalite toupre, nap toujou bezwen kenbe sèten pwotokòl ki te ede kominote nou jere viris la.

Motivasyon pou distribye liv ak Ekipman Pwoteksyon Pèsonèl (PPE) nan katye jeneral Trust la, nan evènman mwa Jen an, soti nan dezi ede timoun kontinye aprann epi kenbe yo san danje. Plis pase 30 anplwaye Trust la pase 5 èdtan ap distribye 16,000 liv ak preske 1 milyon mask, gan ak sanitayzè

Founisè Trust yo an chaj klas 5èm distribye liv yo ba jèn nan kan ete pou yo ka patisipe nan Batay Lekti 22 Jiyè a. Trust la ak Miami-Dade Grade Level Reading Campaign te òganize evènman an pou ogmante nivo alfabetizasyon pandan aktivite mwa e kèk kap fini ak yon konpetisyon pou kouwone pi gran Gèrye Batay Lekti .

Amy Rubinson, yon manadjè Educate Tomorrow, yon founisè Trust finance, te patisipe nan distribisyon a, te di "Nou santi nou tèlman beni ak chans ke (Trust la) pran swen nou konsa. Mwen pa te gen okenn lide ke tout machin mwen ta pral plen ak bagay. "

Prezidan Direktè Jeneral Trust la, James Haj te ede chaje liv ak PPE yo pandan evènman an e li te di efò a te byen vo lapèn. "Se yon gwo jou pou Miami. Lekòl fèmen e pou premye fwa apre yon ane edmi timoun yo ka ale nan kan ete andeyò kay la, men paran yo vle asire yo an sekirite. Nou gen mask ak tòn liv ke nap distribiye, Batay Lekti pou soutni lekti e alfabetizasyon. "Nou dwe fè tout sa nou kapab pou ede timoun aprann, san danje e an sante.

Trust te achte plis pase 900,000 PPE atravè Community Health of South Florida e XPI Corp, anplis 613 MED fè kado plis pase 140,000 mask ak gan.

Pou plis enfòmasyon sou Batay Lekti tcheke StayHome.Miami/Battle e pou kan ete yo tcheke www.TheChildrensTrust.org/SummerCamps.