Yon ti gason ki raz kouche tèt li sou bra’l.

esthermm/stock.adobe.com

Pa Rete Raz

Kijan Timoun yo Panse
Kijan Timoun yo Panse

Kisa ki fè yon bagay raz?

Lè pa gen ase kominikasyon, mouvman ak aktivite pwatik.
Kyle, 9 lane

Menm bagay la ki ap repete, ke ou fè ou refè epi pa gen ankenn chanjman.
William, 6 lane

Kisa ki fè’w plis santi’w raz?

Ekri oswa ap fè kalkil!
Khloe, 8 lane

Chita nan kay la tout jounen oswa al travay ak manman’m epi pa gen ankenn timoun la.
Herman, 7 lane

Fè devwa, gade televizyon pandan 5 èdtan epi pa fè ankenn aktivite aktif nan lakou a.
Lila, 13 lane

Lè ou raz, kisa ou renmen fè (san’w pa jwe jwèt videyo games)?

Pou mwen, pafwa mwen jis pran jwèt Post-it notes yo oswa kreyon epi mwen kreye yon bagay. Mwen fè moun imajinè epi yon vòl nan bank!
Billy, 9 lane

Egzèsis, men li pa oblije egzèsis. Plis tankou vole epi fè soperiye.
Jessie Ray, 11 lane

Mwen renmen fè desen epi li poukont mwen.
Eleanor, 13 lane

Ale nan pak, evenman legliz epi ede vwazen nou yo.
Kyle, 9 lane

Tèks sa fèt avèk patisipasyon Fatherhood Task Force of South Florida.