Yon ti fi degize an joumou jwenn bonbon pandan Halloween.

Rawpixel.com/stock.adobe.com

Anpil Perèz Pandan W’ap Resevwa Sirèt ak Bonbon

Opinyon Timoun yo

Kisa ou pi renmen konsènan Halloween?

Mete ansanm ak zanmim pou nou ap fè moun pè.

Bryce, 12 lane

Mwen al dòmi ta epi mwen resevwa sirèt ak bonbon

Oli, 7 lane

Ki jan ou pra’l degize?

Mwen vle degize tankou Black Panther paske li gwo nèg li entèlijan epi li senpatik.

Jeremiah, 7 lane

Degizman prefere’m t’ap Joker nan fim Persona 5. Mwen panse ke aparans Joker ekstraòdinè epi li gen anpil estil. Jakèt nwa , pantalon nwa, epi chemiz nwa fè gan wouj yo parèt pi bèl.

Kyle, 9 lane

Raven ki nan Fortnite

Bryce, 12 lane

Kisa ki fè’w pè pandan Halloween?

Genyen kèk dekorasyon nan pòt kay moun ki efreyan twòp, anpil ladan yo gen fo san moun epi yo fè moun pè anpil. Mwen pa renmen sa. Ou ka al trick-or treating (fè’w pè-oswa-fè’w kado sirèt ak bonbon) avèk paran ou pou ka sanri’w ansekirite.

Oli, 7 tan

Yon moun ki kache yon kote epi ki vole dèyè’w.

Bryce, 12 zan

Fantòm

Avery, 9 an

Tèks sa fèt avèk kolaborasyon Fatherhood Task Force of South Florida.