Timoun kòmanse ekri ak lakre sou siy eleksyon

Rawpixel.com/stock.adobe.com

Angajman Sivik

Angajman sivik ba nou opòtinite pou nou ka vin yon patisipan aktif nan sosyete ak kominote nou an. Li ede nou vin enfòme pi byen pou nou ka patisipe nan efò resoud pwoblèm ki afekte enterè kominote nou an.

Youn nan fason prensipal pou patisipe nan angajman sivik se vote. Vote afekte lavi nou chak jou e li gen yon efè alontèm sou lwa ak règleman ki gen enpak sou nou.

Gade lyen ak resous ki anba a pou ede ni wou ni fanmi w rete enfòme ak angaje.

Asire w ke ou tcheke paj sivik pou timoun yo tou.